strategie bepalen
Een doel zonder plan, is slechts een wens.

Communicatie advies

Een goede communicatiestrategie is de basis voor al je uitingen en activiteiten. Essentieel. Als je geen doel hebt, blijf je heen en weer rennen zonder te scoren (quote van Omdenken). Pas wanneer je weet welke doelgroep(en) je gaat bedienen en wat je doelen zijn, kun je de juiste communicatiemiddelen daarop afstemmen. Lees ook eens de blogs over communicatiestrategie, je vindt er waardevolle tips en communicatie advies.

Ongeacht of er al een communicatieplan is of nog niet, een communicatie adviesgesprek kan heel verhelderend zijn. Afhankelijk van je wensen en uitgangspositie bepalen we in een aantal gesprekken de juiste communicatiestrategie. Na afloop heb je (weer) een helder beeld, weet je hoe alle communicatiemiddelen ingezet kunnen worden en ben je klaar om gericht en effectief aan de slag te gaan.

Van communicatie advies, naar strategie, naar plan

De communicatiestrategie is onderdeel van je communicatieplan. De plek waar je hebt geanalyseerd wat je doelgroep is, je doel en hoe je dit gaat bereiken. In de communicatiestrategie formuleer je welk boodschap, je via welke communicatiemiddelen op welk moment gaat neerzetten. Dit vormt later ook weer de basis voor andere activiteiten zoals je social media beheer. Er zijn verschillende communicatiestrategieën mogelijk. Oftewel verschillende mogelijkheden voor positionering. Zo kun je je bijvoorbeeld richten op een reputatiestrategie, een fanstrategie, participatiestrategie of brandactivitystrategie. Ik help je graag om samen te bekijken wat, op dit moment, bij jouw bedrijf past.

Customer journey - de klantreis

Bij het bepalen van de communicatiestrategie kijk je niet alleen naar je eigen bedrijf en product, maar ook naar de wensen en behoeften van de klant. Naar de gehele markt dus. Ongeacht in welke fase van de productlevenscyclus je product of dienst zich bevindt, de identiteit van de onderneming moet verbonden worden aan wat de klant belangrijk vindt. En dat is weer afhankelijk van zijn customer journey. Een customer journey is de ‘reis’ die een klant aflegt om tot de aankoop van jouw product of dienst over te gaan. De meeste klantreizen bestaan uit 9 fasen:

 1. fase van (latente) behoefte
 2. oriëntatiefase
 3. overwegingsfase
 4. beslismoment
 5. koopfase
 6. leveringsfase
 7. gebruiksfase
 8. loyaliteitsfase
 9. ambassadeursfase

Deze fasen van de customer journey kun je gebruiken voor het neerzetten van je communicatiestrategie. Daarnaast is het goed om ook te kijken naar de productlevenscyclus van je product of dienst. Hoelang bestaat deze al? Hoe is de groei verlopen? Hoe is het met de verzadiging van de markt? etc.

De productlevenscyclus

Een productlevenscyclus bestaat net zoals de klantreis ook weer uit verschillende fasen. Deze worden weergegeven in tijd en omzet. Bij elke fase hoort een eigen aanpak.

fasen van de productlevenscyclus
Grafiek: Fasen van de productlevenscyclus.

In bovenstaande grafiek is een de productlevenscyclus weergegeven met op de X-as de tijd en op de Y-as de verkoop (omzet en winst). Ik zal per fase even een korte toelichting geven.

 • introductiefase: dit is het moment dat je product net op de markt komt. Je hebt nog weinig naamsbekendheid en er moet flink geïnvesteerd worden in marketingactiviteiten. Je communicatie zal vooral informatief van karakter zijn.
 • groeifase: de verkoopcijfers beginnen te stijgen. Er komen steeds meer mensen op de hoogte en de concurrentie neemt toe. Je communicatiedoelstelling zal gericht zijn op het onderscheidend vermogen, de USP’s en je zult herhalingsaankopen proberen te stimuleren.
 • volwassenheidsfase: de groei neemt wat af en de winst daalt. Je communicatie gaat zich richten op klantenbinding. Dit kan ook een goed moment zijn om je product te innoveren of vernieuwen. Dan zou je dat weer in je communicatie kunnen meenemen.
 • neergangsfase: de markt begint verzadigd te raken. Je trouwe klanten kopen nog wel, maar je communicatie zal gericht zijn op het (uit-)verkopen van de aanwezige voorraad.