voor wie is digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid – voor een ander en voor jezelf

Een website of applicatie digitaal toegankelijk maken, dat doe je voor al die miljoenen Nederlanders met een beperking. En voor jezelf.

Wat is digitaal toegankelijk?

“Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen.

Miljoenen Nederlanders hebben één of meerdere beperkingen. Denk daarbij aan mensen die blind of slechtziend zijn of kleurenblind; doof of slechthorend; motorisch beperkt of zwakbegaafd; autistisch; laaggeletterd. En deze groep groeit. Het aantal ouderen groeit, er komen meer migranten die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn.” (citaat: digitoegankelijk.nl)

De digitale dienstverlening zou dus voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Heel logisch, nietwaar?

Is het een heel gedoe om dat voor elkaar te krijgen? Wel als je het later moet repareren. Niet als je het (vanaf het begin) goed doet.

Voorbeelden en gedachten rondom digitale toegankelijkheid

Je kunt onderscheid maken in verschillende categorien beperkingen: visueel, audititef, cognitief en motorisch. Maar denk daarnaast ook aan laaggeletterdheid en een hogere leeftijd.

Een gebruiker met een motorische beperking kun je helpen door alternatieve bedieningsmethoden van je website te bieden, bijvoorbeeld via toetsenbord of spraak. Om een video toegankelijk te maken voor slechthorenden, zijn ondertiteling en eenvoudig/ begrijpelijk taalgebruik heel belangrijk. Dat is gemakkelijk te realiseren. En door je informatie in kleine stukken en met een consistente opmaak aan te bieden, help je iemand met dyslexie.

Het is eigenlijk niet meer dan een mindset, een gedachte om bij het creeren van nieuwe content rekening te houden met eventuele belemmeringen. Oké, dit waren eenvoudige voorbeelden, er is veel meer informatie over te vinden, bijvoorbeeld bij organisaties die zich hier mee bezig houden en in de WCAG. En sommige zaken zijn ook wat complexer.

Niet filantropisch ingesteld – eigen belang

Zelfs al ben je niet filantropisch, meelevend, empatisch of sociaal ingesteld, doe het dan voor jezelf.

Wellicht ben je meer te overtuigen met ‘een betere vindbaarheid in Google’; de zoekmachine is immers blind en kijkt niet naar allerlei grafische toeters en bellen, maar puur naar code.

Of wil je vanuit commercieel oogpunt misschien graag een grotere doelgroep kunnen bereiken? Ook slechtzienden willen immers online bestellen, maar kunnen dit niet op het moment dat ze de bestelknop niet kunnen vinden.

Of heb je wel eens een video willen bekijken, zonder geluid te gebruiken? Dan is ondertiteling toch wel heel prettig.

Zeg het maar, waarmee kun jij overtuigd worden.