Proclaimer

Deze website en de inhoud ervan is met grote zorgvuldigheid gemaakt. De Communicatie assistent staat hier dan ook volledig achter. Mocht het nodig zijn, wordt de informatie verder aangevuld of aangepast.

Je mag verwachten dat het inhoudelijk correct is en dat eventueel gebruikte links naar derden met goede intenties zijn gebruikt. De overige inhoud van andere websites valt buiten deze claimer.

Heb je vragen of klachten? Geef het dan even door!