Wie houdt zich bezig met digitale toegankelijkheid?

Wie houdt zich bezig met digitale toegankelijkheid?

Hoever je wilt gaan om een website digitaal toegankelijk te maken, bepaal je natuurlijk zelf. In het blog De alt-tekst. Goed voor SEO en screenreader kon je al lezen dat het niet alleen voordelen heeft voor anderen, maar ook voor je eigen SEO, zichtbaarheid en vindbaarheid. In dit blog geef ik je een paar tips vanuit welke rollen je je bezig kunt houden met digitale toegankelijkheid.

Wanneer je een website volledig toegankelijk wilt hebben, is het verstandig om daarvoor een gespecialiseerde organisatie in te schakelen. Er zijn tal van bedrijven die een website kunnen controleren en vervolgens kunnen aan (laten) passen. Op websites van Drempelvrij, Accessibilty, DDAI en Digitoegankelijk kun je heel veel informatie vinden.

Aanpak digitaal toegankelijke website

Je zult al snel merken dat het meer is dan alleen een goed contrastratio of schrijven op B1 niveau. Ook de vormgever en de ICT afdeling moeten zich ermee bezighouden. Voor een toegankelijke website moet je de hele breedte van je bedrijf gebruiken.

Om te beginnen inventariseer je of er draadvlak is. Iedereen moet begrijpen wat een digitaal toegankelijke website is en daar aan mee willen werken. Anders heeft het überhaupt geen kans van slagen. Iedereen moet zich er bewust van zijn, verantwoordelijk voelen en bereid zijn de taken uit te voeren.

Mocht je meerdere websites hebben, dan maak je per website en schema en lijst van wat er moet gebeuren. Of je laat dit onderzoeken door een gespecialiseerd bureau, zie vorige alinea. Het is in ieder geval handig dat één persoon als projectmanager het schema en de status bewaakt.

Welke mensen heb je nodig voor een toegankelijke website?

Na de voorbereiding ga je een team verzamelen. Bij grote bedrijven zullen dit verschillende personen zijn, bij kleine bedrijven zal één persoon meerder rollen vervullen. Het is daarom handiger om vanuit verschillende rollen te denken i.p.v. verschillende personen of afdelingen. Een paar rollen uitgelicht:

Jurist

Zorg voor een overzicht van alle wet- en regelgeving die voor jouw organisatie van belang is. Denk hierbij aan het VN Verdrag handicap, aan de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) of de Europese toegankelijkheidsakte.

Inkoper

Als inkoper moet je ook op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving en verplichte standaarden. Neem digitale toegankelijkheid dus op in het inkoopbeleid. Bekijk en bespreek met je leveranciers wat zij kunnen doen.

Content maker

Digitale documenten die je online publiceert, moeten toegankelijk zijn voor iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking. Als documentmaker moet je geschikte software gebruiken, een document toegankelijk opmaken en correct opslaan. Weet dus wat de kenmerken van een toegankelijk document zijn. Zoals een structuur met titels, subtitels en tussenkopjes, de juiste taalinstellingen, een beschrijvende documenttitel, alt tekst voor afbeeldingen en voldoende contrast.

Om dit te begrijpen is het goed om te weten hoe verschillende mensen met een functiebeperking digitale informatie en diensten gebruiken en wat hun behoeften zijn. Een alt tekst bij een afbeelding helpt bijvoorbeeld blinden, maar niet slechtzienden. Voor slechtzienden is het belangrijk dat informatie niet alleen in een afbeelding van tekst staat, maar ook in echte tekst.

Maak ook de video’s toegankelijk. Voeg bijvoorbeeld ondertiteling toe voor doven en slechthorenden. Ook handig voor iedereen die een video zonder geluid wil afspelen. En zorg voor voldoende contrast door te voldoen aan de contrasteisen. Dit is heel gemakkelijk met online tools te checken.

Vormgever

De vormgever of eigenaar van de huisstijl moet bij het ontwerp rekening houden met mensen die geen muis of touchscreen kunnen gebruiken. Ook moet je zorgen dat het contrast goed is en dat informatie ook bruikbaar is voor mensen die kleurenblind zijn. Zorg er bij een grafiek bijvoorbeeld voor dat deze ook te begrijpen is als je geen kleuren kunt zien. Gebruik voor de rode lijn bijvoorbeeld een doorgetrokken lijn en voor een groene lijn een stippellijn.

ICT-adviseur

Inventariseer welke software er is en onderzoek of deze software zonder toegankelijkheidsproblemen gebruikt kan worden. Zo voldoet een pdf-printer bijvoorbeeld niet aan de eisen. Daar zul je wat anders voor moeten gebruiken.